Изберете сграда
за да разгледате паркоместа

Паркоместа

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ V-1075, С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.904.1075, КВ. 109, М. КРЪСТОВА ВАДА, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, СО

Кота Етаж Обект Площ с Общи части Цена на м2 без ДДС Крайна цена по ценова листа с ДДС
Кота +0.00
1
АП. 1
70.58
Кота +0.00
1
АП.2
127.88
1 000.00
153 453.23
Кота +0.00
1
ГАРАЖ 1.1
24.62
800.00
23 639.02
Кота +0.00
1
ГАРАЖ 1.2
22.97
800.00
22 046.98
Кота +0.00
1
ГАРАЖ 1.3
23.53
800.00
22 584.98
Кота +2.90
2
АП. 3
74.49
1 200.00
107 264.92
Кота +2.90
2
АП. 4
59.19
Кота +2.90
2
АП. 5
64.16
1 200.00
92 393.09
Кота +2.90
2
АП. 6
114.58
1 150.00
158 115.44
Кота +5.80
3
АП. 7
74.49
1 250.00
111 734.29
Кота +5.80
3
АП. 8
59.19
1 250.00
88 780.13
Кота +5.80
3
АП. 9
64.16
Кота +5.80
3
АП. 10
114.58
1 200.00
164 990.02
Кота +8.70
4
АП. 11
101.47
1 700.00
206 997.86
Кота Етаж Обект Чиста площ - Крайна цена по ценова листа с ДДС
-3.15
ПМ 16
13.39
-3.15
ПМ 17
16.75
17 000.00
-3.15
ПМ 18
18.00
18 500.00
-3.15
ПМ 19
18.00
18 500.00
-3.15
Гараж 12
17.72
18 500.00
-3.15
Гараж 13
18.29
19 000.00
-3.15
Гараж 14
33.61
28 800.99
-3.15
Гараж 15
30.38
26 033.15
-3.15
Гараж 16
14.89
-3.15
Гараж 17
17.25
18 000.00
-3.15
Гараж 18
18.53
19 000.00
-3.15
Гараж 19
18.90
19 000.00
Call Now Button